Tuyển dụng

1. Kế toán tổng hợp

Số lượng: 2 người

2. Nhân viên kinh doanh

Số lượng: 2 người

 

HÌNH THỨC NỘP HỒ SƠ:

Điện thoại: 028 66794310 (Gặp chị Phượng)

Email: Sales@vietucwindow.com

THỜI HẠN CUỐI NHẬN HỒ SƠ:

15/04/2024

 

Tuyển dụng

1. Kế toán tổng hợp

Số lượng: 2 người

2. Nhân viên kinh doanh

Số lượng: 2 người

 

HÌNH THỨC NỘP HỒ SƠ:

Điện thoại: 028 66794310 (Gặp chị Phượng)

Email: Sales@vietucwindow.com

THỜI HẠN CUỐI NHẬN HỒ SƠ:

15/04/2024