Tuyển dụng

1. Giám sát công trình

  • Số lượng: 5 người

2. Nhân viên kinh doanh

  • Số lượng : 5 người

3. Kỹ thuật sản xuất 

  • Số lượng: 3 người

4. Kế toán kho

  • Số lượng: 2 người

 

HÌNH THỨC NỘP HỒ SƠ:

Điện thoại: 028 66794310 ( Gặp Phượng)

Email: Sales@vietucwindow.com

THỜI HẠN CUỐI NHẬN HỒ SƠ:

15/03/2023

 

Tuyển dụng

1. Giám sát công trình

  • Số lượng: 5 người

2. Nhân viên kinh doanh

  • Số lượng : 5 người

3. Kỹ thuật sản xuất 

  • Số lượng: 3 người

4. Kế toán kho

  • Số lượng: 2 người

 

HÌNH THỨC NỘP HỒ SƠ:

Điện thoại: 028 66794310 ( Gặp Phượng)

Email: Sales@vietucwindow.com

THỜI HẠN CUỐI NHẬN HỒ SƠ:

15/03/2023